เปลี่ยนธีมขยายหน้าจอ
 • 86เข้าชม
 • 0ตอบกลับ

การปรับแต่งหน้าเว็บ PHPwind9.0ด้วยระบบ DIY (Do It Yourself) ตอนที่ 7 [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์ niralai

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 1

เพศ : ไม่ระบุเพศ

 โพสต์ : 320

 สำคัญ : 0

 เงิน : 323 (บาท)
 ความดี : 313 (แต้ม)
 เครดิต : 0 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 0 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะโพสต์แรก ลำดับปกติ เครื่องมือ ลิงก์โพสนี้  โพสต์เมื่อ: 2015-06-16 10:24:42: 2015-06-16 จำนวนผู้เข้าชม: 86 ท่าน
          คราวที่แล้วได้แนะนำการออกแบบกำหนดโครงสร้างแบบ 100 % ตามแบบที่ทำในเว็บ phpwindthai.net ขั้นตอนต่อไปจะได้แนะนำวิธีใส่ไฟลแฟลช และโค้ด TV พระพุทธศาสนา ต่อจากคราวที่แล้ว t\hvhcbL  
          คลิกที่ปุ่มแก้ไขหน้าเว็บ  แล้วคลิกที่กำหนดโครงสร้าง  เลือกโครงสร้าง 100%  กดเมาส์ค้างลากไปวางดังรูป X]?qns7  
คลิกปุ่มแก้ไขโครงสร้างแล้วลบหเวข้อ
100%  ออก yW&|ZJF?  
:EISms  
IAD_Tck  
O\64)V 0  
          คลิกเลือกโมเดลอื่นๆ เลือกกำหนด html เอง กดเมาส์ค้างลากไปวางดังรูป แล้วใส่โค้ด html flash ช่องด้านซ้ายมือ กำหนด ขนาด width = 334  height = 240 เสร็จแล้วคลิกส่งข้อมูล A6APU><dm^  
Rw$>()}H8  
/7$3RV(  
dF$Fd{\4^  
         ต.ย. โค้ด html flash  ไฟล์ flash ทำจากโปรแกรม Wondershare flash Slideshow 87P.K Yy  
 1. <div align="center">
 2.   <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="334" height="240">
 3.     <param name="movie" value="http://www.watsuanvang.com/flash/Sample001c.swf" />
 4.     <param name="quality" value="high" />
 5.     <embed src="http://www.watsuanvang.com/flash/Sample001c.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="334" height="240"></embed>
 6. </object>
 7. </div>
MPINxS  
          เลือกกำหนด html เอง กดเมาส์ค้างลากไปวางดังรูป p }qNw`  
Rc2|o.'y  
X\?e=rUfn  
#]ZOi`;  
          แล้วใส่โค้ด html flash ช่องด้านขวามือ กำหนด ขนาด width = 334  height = 240 เสร็จแล้วคลิกส่งข้อมูล
0hTv0#j#  
i^[yGXtW  
)q?z "F|  
         ต.ย. โค้ด html flash  ไฟล์ flash ทำจากโปรแกรม Wondershare flash Slideshow #GBe=tm\K  
 1. <div align="center">
 2.   <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="334" height="240">
 3.     <param name="movie" value="http://www.watsuanvang.com/flash/Sample002.swf" />
 4.     <param name="quality" value="high" />
 5.     <embed src="http://www.watsuanvang.com/flash/Sample002.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="334" height="240"></embed>
 6. </object>
 7. </div>
%, u_ `P  
;dt&* ]wA  
          ผลลัพท์ไฟล์ flash ที่ได้ดังรูป {/]Ks8` Dm  
 -lM4*+f  
g{&a|NU^  
=W1`FbR  
          ต่อไปจะวางค้ด TV พระพุทธศาสนา  โดยไปคลิกที่กำหนดโครงสร้าง  เลือกโครงสร้าง 100% กดเมาส์ค้าง w (kN0HD  
ลากไปวางดังรูป  คลิกที่ปุ่มแก้ไขโครงสร้าง  ที่ช่องหัวข้อพิมพ์  "ชมรายการ
TV พระพุทธศาสนา"  กำหนดขนาด สีและตัวหนา  แล้วคลิกส่งข้อมูล OO.. Y  
YYDLFt r2  
 k~#F@_  
Ds|/\cI$%a  
          คลิกที่ตั้งค่าโมดูล  กดเมาส์ค้างลากไปวางดังรูป k> I;mEV  
OczVObbS  
k$nQY  
M IPmsEdBi  
          ส่โค้ด html TV พระพุทธศาสนา กำหนด ขนาด width = 267  height = 267 แล้วคลิกส่งข้อมูล เสร็จแล้ว คลิกปุ่มบันทึก rf"%D<bb  
>&h#t7<  
mA:NAV $!s  
RG=!,#X  
          ต.ย.ใส่โค้ด html TV พระพุทธศาสนา  หาจาก Google * ";A~XNx  
 1. <iframe src="http://player.vimeo.com/video/39746832?title=0&byline=0&portrait=0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="0" height="267" width="267"></iframe>
*V(TNLIh;  
          ผลลัพท์ที่ได้ดังรูป BBy"qkTe  
}PGl8F !  
uGl +"/uDu  
gCAWRNp  
HqXaT6#/  
%RgCU$s[>  
N<ww&GXBX  
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้ถูกให้:
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
ขี้เกียจตอบหรือเปล่า ใช้ตรงนี้สิ!!
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป