เปลี่ยนธีมขยายหน้าจอ
 • 89เข้าชม
 • 0ตอบกลับ

การปรับแต่งหน้าเว็บ PHPwind9.0ด้วยระบบ DIY (Do It Yourself) ตอนที่ 7 [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์ niralai

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 1

เพศ : ไม่ระบุเพศ

 โพสต์ : 320

 สำคัญ : 0

 เงิน : 323 (บาท)
 ความดี : 313 (แต้ม)
 เครดิต : 0 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 0 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะโพสต์แรก ลำดับปกติ เครื่องมือ ลิงก์โพสนี้  โพสต์เมื่อ: 2015-06-16 10:24:42: 2015-06-16 จำนวนผู้เข้าชม: 89 ท่าน
          คราวที่แล้วได้แนะนำการออกแบบกำหนดโครงสร้างแบบ 100 % ตามแบบที่ทำในเว็บ phpwindthai.net ขั้นตอนต่อไปจะได้แนะนำวิธีใส่ไฟลแฟลช และโค้ด TV พระพุทธศาสนา ต่อจากคราวที่แล้ว Pr"ESd>Y  
          คลิกที่ปุ่มแก้ไขหน้าเว็บ  แล้วคลิกที่กำหนดโครงสร้าง  เลือกโครงสร้าง 100%  กดเมาส์ค้างลากไปวางดังรูป wz57.e!Me=  
คลิกปุ่มแก้ไขโครงสร้างแล้วลบหเวข้อ
100%  ออก #t*c*o  
=>U~ligu  
}K\_N]#6n  
6W o7q\"  
          คลิกเลือกโมเดลอื่นๆ เลือกกำหนด html เอง กดเมาส์ค้างลากไปวางดังรูป แล้วใส่โค้ด html flash ช่องด้านซ้ายมือ กำหนด ขนาด width = 334  height = 240 เสร็จแล้วคลิกส่งข้อมูล BN67o]*]<  
im`^_zebj  
8,Z0J  
X,b} d#\  
         ต.ย. โค้ด html flash  ไฟล์ flash ทำจากโปรแกรม Wondershare flash Slideshow A{k @V!A%  
 1. <div align="center">
 2.   <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="334" height="240">
 3.     <param name="movie" value="http://www.watsuanvang.com/flash/Sample001c.swf" />
 4.     <param name="quality" value="high" />
 5.     <embed src="http://www.watsuanvang.com/flash/Sample001c.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="334" height="240"></embed>
 6. </object>
 7. </div>
hG U &C]  
          เลือกกำหนด html เอง กดเมาส์ค้างลากไปวางดังรูป f$/D?q3N  
S;C3R5*:  
@ NF8?>!  
* HVO  
          แล้วใส่โค้ด html flash ช่องด้านขวามือ กำหนด ขนาด width = 334  height = 240 เสร็จแล้วคลิกส่งข้อมูล
UkC\[$-"\  
)xeVoAg  
ETIf x)B-  
         ต.ย. โค้ด html flash  ไฟล์ flash ทำจากโปรแกรม Wondershare flash Slideshow pGC`HTo|  
 1. <div align="center">
 2.   <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="334" height="240">
 3.     <param name="movie" value="http://www.watsuanvang.com/flash/Sample002.swf" />
 4.     <param name="quality" value="high" />
 5.     <embed src="http://www.watsuanvang.com/flash/Sample002.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="334" height="240"></embed>
 6. </object>
 7. </div>
(?Yz#Yf  
W{`;][  
          ผลลัพท์ไฟล์ flash ที่ได้ดังรูป a36<S0R  
SOm~];[  
* PZ=$>r  
.C1^QY-wL  
          ต่อไปจะวางค้ด TV พระพุทธศาสนา  โดยไปคลิกที่กำหนดโครงสร้าง  เลือกโครงสร้าง 100% กดเมาส์ค้าง %l,Xt"nS#  
ลากไปวางดังรูป  คลิกที่ปุ่มแก้ไขโครงสร้าง  ที่ช่องหัวข้อพิมพ์  "ชมรายการ
TV พระพุทธศาสนา"  กำหนดขนาด สีและตัวหนา  แล้วคลิกส่งข้อมูล R'{V&H^Z  
=($qiL'h  
-*WD.|k  
3RD Q{&J:  
          คลิกที่ตั้งค่าโมดูล  กดเมาส์ค้างลากไปวางดังรูป 6V8"[0U  
NENbr$,G  
fF9vV. }  
&1I0i[R  
          ส่โค้ด html TV พระพุทธศาสนา กำหนด ขนาด width = 267  height = 267 แล้วคลิกส่งข้อมูล เสร็จแล้ว คลิกปุ่มบันทึก A}%sF MA  
^PD a  
]@'YlPU  
rR7}SEa  
          ต.ย.ใส่โค้ด html TV พระพุทธศาสนา  หาจาก Google T # 8O:  
 1. <iframe src="http://player.vimeo.com/video/39746832?title=0&byline=0&portrait=0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="0" height="267" width="267"></iframe>
4Fnr8 r8W  
          ผลลัพท์ที่ได้ดังรูป 4WNWn#M  
'a0$74fz  
N~a?0x  
6@bO3K|  
s]}P jh8  
Rh Yf+?2  
A$ s4Q0Mf  
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้ถูกให้:
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
ขี้เกียจตอบหรือเปล่า ใช้ตรงนี้สิ!!
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป